<< Geri

DOKAY Çevre Laboratuvarı, "TS ISO EN 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından akredite edilmiş olup, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş olan "Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi"ne sahiptir.
Akredite DOKAY Çevre Laboratuvarı,

  • Numune Alma,
  • Su, Atıksu, Deniz Suyu, Yüzey ve Yeraltı Suyu Analizleri,
  • Mikrobiyoloji Analizleri,
  • Toprak ve Sediman Analizleri,
  • Çamur Analizleri,
  • Atık Yağ Analizleri,
  • Hava Kalitesi Ölçümleri,
  • Gürültü ve Titreşim Ölçümleri,
  • Emisyon Ölçümleri

konularında geniş bir yelpazede müşterilerine numune alma ve analiz hizmetleri sunmaktadır. Laboratuvarda yapmakta olduğumuz analiz listesine ulaşmak için tıklayınız.

<< Geri