<< Geri

DOKAY'ın Beş D'si

Logomuzdaki "D" harfinin simgelediği beş sütunun bizi geleceğe taşıyacağına inanmaktayız. Bu erdemlerin iyi anlaşılması bizim için çok önemlidir.

Doğruluk

Özde ve sözde doğruluğun ötesinde, DOKAY'da doğruluk, doğrulanabilir bilgi ile özdeş olup, bilgiyi, bilgi olmayan form ve biçimlerden ayırmak olarak tanımlanmaktadır. Bilgiyi diğer önerme biçimlerinden ayıran, doğrulanabilir olmasıdır.

Dürüstlük

DOKAY'da dürüstlük, doğru bildiğinden şaşmamak, gerçeği olduğu gibi yansıtmak ve olduğundan başka türlü görünmeye çalışmamak kadar, hata ve eksiklikleri bahane ve mazeretlerin arkasına saklanmadan samimiyetle ortaya koyabilmeyi de kapsamaktadır.

Düzgünlük

DOKAY'da düzgünlük, muntazam, tertipli ve istikrarlı olmayı çağrıştırır. Uluslararası rekabet, teknik altyapı ve bilgi birikimi açılarından zenginleşmenin ötesinde, biçimsel bakımdan da çağdaş, yenilikçi ve düzenli bir kuruluş olmayı gerektirmektedir.

Disiplin

DOKAY'da disiplin, her zaman uygulanması gereken bir kurallar bütünü olup, kurumsal kimliğimizin geliştirilmesi için tüm çalışanlarımıza iyi alışkanlıklar kazandırmayı hedefleyen bir süreç olarak algılanmalıdır.

Dinamizm

DOKAY'da dinamizm, çalışanlarımızın yaptıkları işe karşı heyecan duymaları, yüksek enerji ve motivasyonları ile hizmet ve ürün kalitemizi yukarı taşıma sürecinde, firmamıza ve ülkemize katkı sağlamaları anlamına gelmektedir

<< Geri