<< Geri

DOKAY Grubu Mühendislik Bölümü tarafından verilen başlıca hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), CBS destekli yer ve güzergah seçimi hizmetleri,
 • Şehir plancılığı ve imar planları,
 • Çevresel modelleme (hava kalitesi, su kalitesi, termal deşarj, gürültü vb.),
 • Akustik Rapor hazırlanması,
 • Gaz, sıvı ve katı atıkların arıtım ve yönetimi,
 • Uluslararası çevresel müşavirlik hizmetleri,
 • Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) ve laboratuvar kalite sistemleri,
 • Çevresel risk ve sürdürülebilirlik analizleri,
 • Boşluk tespiti değerlendirmesi ve kurumsal kapasite geliştirme.
 • Meteoroloji Ana Seviye Sondaj verilerinin TD6201.ua formatına dönüştürülmesi,
 • AerMET programı ile .SFC ve .PFL dosyalarının elde edilmesi,
 • AerMOD View programı ile Hava Kalitesi Dağılım Modelinin Oluşturulması ve Raporların hazırlanması
<< Geri