<< Geri

DOKAY Grubu şirketlerinden DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti., Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmalarının gerçekleştirilmesi için özel olarak kurulmuş bağımsız bir şirket olup, ÇED çalışmaları konusunda T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir firmadır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli birçok yatırım projesi için ÇED ve ÇSED çalışması yürütmüş olan DOKAY-ÇED, çalışmalarını uluslararası yatırım ve finans kuruluşlarının performans standartlarına göre gerçekleştirmektedir.
ÇSED Bölümümüz, temel olarak aşağıdaki konularda faaliyet göstermektedir:

 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Çalışmaları,
  • Proje Tanıtım Dosyalarının (PTD) Hazırlanması,
  • Mevcut Çevresel Durum Tespitleri,
  • ÇED Raporlarının Hazırlanması,
  • Kümülatif Etki Değerlendirmesi (KED).
 • Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Çalışmaları,
  • Kamuoyu Bilgilendirme,
  • Saha Çalışmaları, Anket ve Broşürler,
  • Sosyal Yönetim Planlarının (SYP) Hazırlanması,
  • Yeniden Yerleşim Eylem Planlarının (YYEP) Hazırlanması.
 • Çevre Hukuku Danışmanlık Hizmetleri,
 • Çevre Yönetim Planlarının (ÇYP) Hazırlanması,

Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları.

<< Geri