<< Geri

ÇİDİ Bölümümüz, temel olarak aşağıdaki konularda faaliyet göstermektedir:

  • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporlarında verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi amacı ile inşaat öncesi, inşaat ve işletme dönemlerinde çevresel izleme çalışmaları,
  • Çevresel sorumluluk maliyeti analizleri (Faz I, Faz II ve Faz III),
  • Ekolojik izleme ve değerlendirme (Karasal, sucul ve denizel ekoloji gözlem ve izleme çalışmaları),
  • Deneyimli çevre görevlisi personeli ile endüstriyel işletmelerin yerinde denetimi,

Çevre izin ve lisanslarının alınmasına ilişkin tüm iş ve işlemler.

<< Geri