Çevre Laboratuvarı Mühendislik Çevresel İzleme, Denetim ve İzinler Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme

DOKAY Çevre Laboratuvarı, "TS ISO EN 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardına göre

DOKAY Grubu Mühendislik Bölümü tarafından verilen başlıca hizmetler aşağıda sıralanmıştır: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), CBS destekli yer

ÇİDİ Bölümümüz, temel olarak aşağıdaki konularda faaliyet göstermektedir:

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)
DOKAY Grubu şirketlerinden DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti., Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmalarının gerçekleştirilmesi