<< Geri
 • Kalite Politikamız
 • Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Politikamız

Kalite Politikamız

DOKAY Grubu, müşterilerinin memnuniyetini sağlayabilmek amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

 • Bilimsel ve teknolojik üstünlük,
 • Ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uygunluk,
 • Etkin proje yönetimi ve kaynak kullanımı,
 • Hızlı ve zamanında hizmet,
 • Uygun maliyetli rasyonel ve pratik çözümler,
 • Toplum ve çevre sağlığına duyarlılık,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyma ve etkinliğini sürekli iyileştirme,
 • TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardına uyma ve etkinliğini sürekli iyileştirerek, istenen düzeyde ve kalitede müşterilerine hizmet verme,
 • Tüm laboratuvar uygulamalarında en üst düzeyde mesleki ve teknik uygulama ve müşterilerimize istenen düzeyde ve kalitede hizmet verme,
 • Tüm laboratuvar uygulamalarında görev alacak personelin kalite dokümantasyonunu öğrenmesi ve laboratuvar analizlerinde uygulaması,
 • Müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasında, analiz sonuçlarının elektronik olarak muhafaza edilmesi ve müşterilere iletilmesinde gizlilik,
 • Yapılan analizlerde kalite ve güvenilirliği sağlama.

Bu ilkeler doğrultusunda, hizmetlerini sözleşme gerekleri ve şirket kuralları çerçevesinde sunan DOKAY Grubu kazanmış olduğu deneyimleri tüm ilgilileri ile paylaşmayı ve uygulanabilir şartların yerine getirilmesini taahhüt eder.

Prof. Dr. Coşkun YURTERİ
Şirket Müdürü

Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Politikamız

DOKAY Grubu, yüksek standartlı bir SEÇ Yönetim Sistemini, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş, firmamızın SEÇ hedeflerine bir çerçeve oluşturması amacı ile aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

 • SEÇ ile ilgili yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standart ve diğer gerekliliklere uymak,
 • Çalışanlarına bireysel sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler vererek sağlık, emniyet ve çevre bilincini yaymak,
 • Uygulamakta olduğu SEÇ Yönetim Sistemini düzenli olarak gözden geçirerek sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip etmek,
 • Malzemeleri (ör: kağıt, kartuş vb.) ve diğer kaynakları (ör: su, enerji vb.) dikkatli kullanarak tasarruf sağlamak,
 • Şirkette kullanılan alet ve araçlarda (ör: klimalar, buzdolapları, yangın söndürme tüpleri vb.) iş sağlığı ve iş güvenliğini en üst seviyede tutarak çevre dostu teknolojiler kullanmak,
 • Risk değerlendirmeleri yaparak tehlike ve kazalar için önlem almak.

Bu ilkeler doğrultusunda, DOKAY Grubu tüm faaliyetlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanmasını, çevreye zarar verilmemesini, “sıfır tehlike ve sıfır kaza” ilkesini hedeflemiştir.

Faaliyetlerini SEÇ Yönetimi gerekleri ve şirket kuralları çerçevesinde yürüten DOKAY Grubu, SEÇ konusunda komşularını, müşterilerini ve taşeronlarını yönlendirmeyi, kazanmış olduğu deneyimlerini onlarla paylaşmayı taahhüt eder.

Prof. Dr. Coşkun YURTERİ
Şirket Müdürü

<< Geri