<< Geri

ÇEVRESEL İZLEME

İzmir Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı (DGKÇS)
(ENKA)
Çevresel İzinler ve Denetim Danışmanlık Hizmeti (2011 – Devam)
Adapazarı DGKÇS
(ENKA)
Çevresel İzinler ve Denetim Danışmanlık Hizmeti (2011 – Devam)
Gebze DGKÇS
(ENKA)
Çevresel İzinler ve Denetim Danışmanlık Hizmeti (2011 – Devam)

Arkun Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES)
(ENERJİSA)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2011 – Devam)

Kırıkkale DGKÇS
(ÇALIK)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formunun Hazırlanması (2011 - Devam)

Doğançay Regülatörü ve HES
(ENERJİSA)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2011 – Devam)

Yamanlı-II HES ve Malzeme Ocakları
(ENERJİSA)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2011 – Devam)

AYAS Enerji Santralı
(AYAS)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2010 – Devam)

Kavşak Bendi HES Kapasite Artışı Projesi
(ENERJİSA)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2010 – Devam)

Köprü Barajı HES ve Malzeme Ocakları
(ENERJİSA)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2010 – Devam)

Menge Barajı HES ve Malzeme Ocakları
(ENERJİSA)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2010 – Devam)

Hatay Hava Limanı
(DHMİ)
Kuş Gözlem Çalışması (2010 - Devam)

Cevizlik Regülatörü ve HES
(SANKO)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2008 – 2010)
İşletme Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2010 – Devam)

Bahçe Rüzgar Enerji Santralı (RES) (IFC, EBRD, Dexia kredili)
(ZORLU)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2009 – 2010)
İşletme Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2010 – Devam)

Seyhan-Ceyhan Havzaları ENERJİSA Projeleri
(ENERJİSA)
Balık Faunası İzleme Çalışması (2009 – Devam)

Mersin DGKÇS
(AKFEN)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2009 - Devam)

Akköy-II HES Projesi
(KOLİN)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2009 – Devam)

Kalkandere Regülatörü ve HES Yapıları
(SANKO)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2009 – Devam)

Balabanlı RES
(RES Anatolia Holding)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2009 - Devam)

Tufanbeyli Enerji Santralı
(ENERJİSA)
İnşaat Öncesi, İnşaat Aşaması ve İşletme Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2007 – Devam)

Yedigöze Sanibey Barajı HES ve Malzeme Ocakları
(SANKO)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2007 – Devam)

Sugözü Enerji Santralı
(İSKEN)
İşletme Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2005 – Devam)

AnkaraDGKÇS
(BAYMİNA)
Baca Gazı Emisyon, Hava Kalitesi, Su Kalitesi ve Gürültü Ölçümü İzleme Çalışması (2005 – Devam)

Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası
(Kars Belediyesi)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2005 - Devam)

İskenderun Enerji Santralı
(İSKEN)
İSKEN Tarımsal İzleme Çalışmaları Değerlendirme Raporu Hazırlama (2010)
Bandırma-I DGKÇS
(ENERJİSA)
380 kV Enerji İletim Hattı Çevre Yönetim Planı Kapsamında TEİAŞ Adına İzleme Çalışması (2009 - 2010)
Bandırma-IDGKÇS
(ENERJİSA)
İnşaat Aşaması Çevresel İzleme Çalışması (2008 –2010)
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı (IFC ve EBRD kredili)
(BOTAŞ International Ltd.)
İşletme Aşaması Çevresel İzleme Çalışmaları (Atıksu ve Yüzey Suyu İzleme Çalışması,Ortam Hava Kalitesi İzleme Çalışması, Emisyon İzleme Çalışması) (2006 - 2010)

YATIRIM İZLEME

Doğançay Regülatörü ve HES
(ENERJİSA)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2011 – Devam)

KırıkkaleDGKÇS
(ÇALIK)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2010 – Devam)

800 MW Aliağa Enerji Santralı
(ENKA)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2010 – Devam)

Kavşak Bendi HES Kapasite Artışı Projesi
(ENERJİSA)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2010 – Devam)

MersinDGKÇS
(AKFEN)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2010 – Devam)

Balabanlı RES
(RES Anatolia Holding)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2009 – Devam)

Köprü Barajı HES ve Malzeme Ocakları
(ENERJİSA)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2009 – Devam)

Menge Barajı HES ve Malzeme Ocakları
(ENERJİSA)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2009 – Devam)

Yamanlı II HES ve Malzeme Ocakları
(ENERJİSA)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2009 – Devam)

2011 Kış Olimpiyatları
(Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2009 – Devam)

AYAS Enerji Santralı
(AYAS)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2008 – Devam)

Marmaris Limanı Feribot İskelesi Uzatımı
(MARMARİS LİMAN İŞLETMELERİ)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2007 – Devam)

Ceyhan Rafineri ve Petrokimya Tesisi
(ÇALIK)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2007 – Devam)

Yedigöze Sanibey Barajı HES ve Malzeme Ocakları
(SANKO)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2007 – Devam)

Kalkandere Regülatörü ve HES Yapıları
(SANKO)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2007 – Devam)

Kars Hayvancılık ve Besi OSB
(Kars Hayvancılık ve Besi OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2007 – Devam)

Tufanbeyli Enerji Santralı
(ENERJİSA)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2006 – Devam)

Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi
(ALATEC - Kayseri Büyükşehir Belediyesi)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2006 – Devam)

Iğdır Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi
(Iğdır Belediyesi)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2006 – Devam)

Ankara-Konya Demiryolu (Polatlı-Konya Kesimi)
(T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2006 – Devam)

Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası
(Kars Belediyesi)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2005 – Devam)

Bandırma-IDGKÇS
(ENERJİSA)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2008 – 2010)
Cevizlik Regülatörü ve HES
(SANKO)
ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu Hazırlanması (2006 – 2010)

ÇEVRESEL SORUMLULUK MALİYET ANALİZİ ÇALIŞMALARI (ÇSMA)

Yenice Kuyu Alanı
Coca Cola İçecek (CCİ)
Faz-I ÇSMA Çalışması (2011)

Kura-Çoruh Derivasyonu Enerji Sistemi Projeleri
(BORUSAN)
Faz-I ÇSMA Çalışması (2011)

Yüce, Akpınar, Akıncı ve Çaykara HES Projeleri
(INYPSA)
Faz-I ÇSMA Çalışması (2011)

Çankaya HES
(BORUSAN)
Faz-I ÇSMA Çalışması (2010 - 2011)

Ankara Coca Cola İçecek (CCİ)
(TCCC)
Faz-I ÇSMA Çalışması (2010)

Adidas Çorlu ve Konya Üretim Tesisleri
(WSP CONSULTANTS)
Faz-I ÇSMA Çalışması (2008)

Bandırma Yüzer Santralı
(GMR)
Faz-I ÇSMA Çalışması (2008)

BVT 30
(BOTAŞ International Ltd.)
Faz-II ÇSMA Çalışması (2008)

İÇDAŞ Çanakkale Tersanesi ve Yardımcı Tesisleri Projesi
(SUEZ-TRACTEBEL)
Faz-I ÇSMA Çalışması (2007)

WR Grace Tuzlaİnşaat Ürünleri Tesisi
(DELTA)
Faz-I SEÇ Uygunluk Denetimi (2007)

Çambel Rüzgar Enerji Santralı Projesi
(ERM)
Faz-I ÇSMA Çalışması (2007)

Sues Tractebel İçdaş Tersanesi ve Yan Tesisleri
(BAYMİNA)
Çevresel Sorumluluk Analizi (ÇED Raporu İncelenmesi)(2007)

Ayvalık Turizm Yatırımı
(DEREN HUKUK BÜROSU)
Faz-II ÇSMA Çalışması (2007)

PETKİM Özelleştirmesi
(ÇALIK)
Veri Odası Çalışması (2007)

Kuzey Irak Taq Taq ve Kewa Chirmila Petrol Sahaları
(GENEL ENERJİ ve ADDAX)
Faz-I ve II ÇSMA Çalışmaları (2005 - 2007)

Potansiyel Sosyal Tesis Alanı
(GOODYEAR)
Faz-IÇSMA Çalışmaları (2006)

İzmit Sosyal Tesis Alanı
(GOODYEAR)
Faz-IÇSMA Çalışmaları (2006)

Kuzey Irak Bina Bawi Petrol Sahası
(PETOIL)
Faz-I ve II ÇSMA Çalışmaları (2006)

Izmit, Bursa, Izmir ve Ankara Karbogaz Tesisleri
(KARBOGAZ)
Faz-I ÇSMA Çalışması (2005)

İstanbul Fako İlaç Üretim Tesisleri
(FAKO ACTAVİS)
Faz-I ÇSMA Çalışması (2005)

EKOLOJİK İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI (KARASAL, SUCUL VE DENİZEL EKOLOJİ GÖZLEM VE İZLEME ÇALIŞMALARI)

Doğançay Regülatörü ve HES

(ENERJİSA)

Balık Faunası İzleme Hizmetleri Çalışması (2011 - Devam)

Ceyhan Rafineri ve Petrokimya Kompleksi
(ÇALIK)
Karasal ve Denizel Ekoloji Çalışması (2011 - Devam)

Aksu HES
(ÇALIK)
Ekosistem Değerlendirme Raporunun Hazırlanması (Karasal Ekoloji, Sucul Fauna (Balık Faunası) ve Hidrojeoloji İzleme) (2011 - Devam)

FatsaHES
(STUCKY)
Ekosistem Değerlendirme Raporunun Hazırlanması (Karasal Ekoloji, Sucul Fauna (Balık Faunası) ve Hidrojeoloji İzleme) (2011 - Devam)

YalnızardıçHES
(KOLİN)
Ekolojik İzleme Çalışması (Karasal Ekoloji, Sucul Fauna (Balık Faunası)) (2011 - Devam)

Seyhan-Ceyhan HavzalarıHES Projeleri
(ENERJİSA)
Balık Faunası İzleme Çalışması(2009 - Devam)

Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Batı Hattı)
(NIC (SU-YAPI))
Ekolojik İzleme Çalışması

Karasal Ekoloji-Memeliler, Kuşlar, Sürüngenler, Amfibiler, Karasal Omurgasızlar

Sucul Ekoloji-Balıklar, Sucul Omurgasızlar, Deniz Ekolojisi(2009 - Devam)

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı
(BOTAŞ International Ltd.)
Deniz Sediman Çalışması, Deniz Suyu Kalitesi ve Biota İzleme Çalışması (2006 - Devam)

Hatay Havalimanı

(DHMİ)

Kuş Gözlem Çalışmaları (2005, 2010, 2011)

Gerze Enerji Santralı

(ANADOLU GRUBU)

Deniz Ekolojisi Çalışması (2011)

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı
(BOTAŞ International Ltd.)
Fiziksel İzleme Çalışması, Ekolojik İzleme Çalışması, Deniz Kaplumbağası İzleme Çalışması (2006 - 2010)

Kuzey Irak KICE Boru Hattı

(TTOPCO)

Karasal Ekoloji Çalışması (2010)

Aksu Barajı ve HES

(ÇALIK)

Projenin İspir Verçenik Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına Etkisinin Araştırılması Çalışması (2010)

Tuzgölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi

(ÇALIK)

Ekolojik İzleme Çalışması (2010)

Balık Çiftlikleri

(TÜBİTAK)

Bentik Organizmaların Tanımlanması (2009)
Sugözü Enerji Santralı
(İSKEN)
Mevsimsel Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması (2009)

Boreas RES

(BOREAS)

Kuş Gözlem Çalışması (2009)

Yamanlı-II Regülatörü ve HES

(ENERJİSA)

Ekolojik İnceleme Çalışması (2008)

Bandırma DGKÇS

(ENERJİSA)

Deniz Ekolojisi Çalışması (2008)

Meriç Nehri

(CFCU)

Kuş Gözlem Çalışması (2008)

Adıyaman Gölbaşı Termik Santralı Projesi

(ENSR)FlAdıyaman Gölbaşı Termik Santralı

(ENSR)

Flora-Fauna Araştırması (2007)

ÇEVRE DENETİMİ, İZİN VE LİSANSLAR

Yenikent Ambalaj Fabrikası

(ASAŞ)

Çevresel İzinler ve Denetim Danışmanlık Hizmeti (2010 - Devam)

Sugözü Enerji Santralı

(İSKEN)

Deşarj İzni Analiz Çalışmaları (2008 – Devam)

Emisyon İzni Alınması (2008)

Nallıhan Atıksu Arıtma Tesisi

(HELVALI)

Deşarj İzni Başvuru Formu Hazırlanması (2010)

TAE İkizce Tesisleri

(TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)

Emisyon İzni Alınması (2010)
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi (EIB Kredili)
(KOCKS CONSULT)
İnşaat Çalışmaları Çevresel Denetim Hizmeti (2009 - 2010)

Yedigöze Sanibey HES Projesi

(SANKO)

Yıllık Çevresel ve Sosyal Denetim Hizmetleri (2008 - 2010)

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı

(BOTAŞ International Ltd.)
Emisyon İzni Alınması (2008)

Çayırhan Maden Sahaları

(PARK TERMİK )

G Sektörü Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (2008)

Veteriner İlaçları Fabrikası

(VİLSAN)

Emisyon İzni Alınması (2008)

Hereke ve Tavşancıl Enerji Santralları

(NUH Enerji)

Emisyon ve Deşarj İzinlerinin Alınması (2006)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması (2008)

Ankara-Eskişehir Hızlı Tren Projesi

(OHL-ALSİM-ALARKO-G&O)

Geriye Dönük Çevresel Değerlendirme Raporunun Hazırlanması (2006)

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Toplumsal Yatırım Programı Değerlendirme Çalışması

(BTC Company)

Çevresel Etkilerin Gözden Geçirilmesi (2006)

Sun Marina

(ALKOR)

İmar İzinlerinin Alınması (2006)

Eti Bakır Samsun İşletmesi

(CENGİZ GRUBU)

Emisyon İzni Alınması (2005)

50 MW Van Dizel Elektrik Santralı

(ENER ENERJİ)

Emisyon İzni Alınması (2005)

ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI

Ceyhan Rafineri ve Petrokimya Kompleksi

(ÇALIK)

Arkeoloji Çalışması (2011 - Devam)

Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Batı Hattı)

(NIC (SU-YAPI))

Arkeoloji Çalışması (2009 - Devam)

Çankaya-I HES ve Çankaya-II HES

(BORUSAN)

Arkeoloji Çalışması (2011)

Gerze Enerji Santralı

(ANADOLU GRUP)

Arkeoloji Çalışması (2011)

Osmaniye Çimento Fabrikası

(ESSENTIUM GROUP)

Arkeoloji Çalışması (2011)

Sedef Enerji Santralı

(İPEKYOLU)

Arkeoloji Çalışması (2011)

Kuzey Irak KICE Boru Hattı

(TTOPCO)

Arkeoloji Çalışması (2010)

Gölovası Termik Santral Sahası

(MİMAG SAMKO SUEZ)

Arkeoloji Çalışması (2009)

Köprü Barajı ve HES, Menge Barajı ve HES

(ENERJİSA)

Kültürel Miras Tespiti Çalışması (2008)

AYAS Termik Santralı

(İSKEN)

Arkeoloji Çalışması (2008)

<< Geri