<< Geri

Proje Adı

Açıklama

Proje Sahibi

Tamamlanma Tarihi

Amasra Taş Kömürü Madeni Projesi

Uluslararası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) sürecine ait sosyal çalışma kalemleri yürütülmektedir. Bu süreçte; Kapsamlaştırma Raporu ve Paydaş İstişare Planı’nın oluşturulması, istişare faaliyetleri ve projeden etkilenen yerleşimlerde sosyal durum tespiti çalışmasının yürütülmesi ve ÇSED Raporu sosyal bölümlerinin hazırlanması ile Sosyal Yönetim ve İzleme Planı (SYİP) oluşturulması gibi çalışmalar yer almaktadır.

HATTAT

Devam etmektedir.

FatsaHidroelektrik Santralları (HES) Projesi

Uluslararası ÇSED sürecine ait sosyal çalışma kalemleri yürütülmektedir. Bu süreçte; Kapsamlaştırma Raporu ve Paydaş İstişare Planı’nın oluşturulması, istişare faaliyetleri ve projeden etkilenen yerleşimlerde sosyal durum tespiti çalışmasının yürütülmesi ve ÇSED Raporu sosyal bölümlerinin hazırlanması ile SYİP oluşturulması gibi çalışmalar yer almaktadır.

BORUSAN-EnBw

Devam etmektedir.

Laleli Barajı veHES Projesi

Merkezi ve arazileri göl alanında kalan toplam 12 kırsal yerleşim için Yeniden Yerleşim Eylem Planı hazırlanmaktadır. Projeden etkilenen yöre halkının sosyo-ekonomik ve demografik profilini tespit etmek ve halkın yeniden yerleşim tercihlerini belirlemek amacıyla, anılan yerleşimlerde saha çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

AKFEN

Devam etmektedir.

Marzinc Bacatozu ve Tufal Geri Kazanım Tesisi Projesi

Paydaş İstişare Planı oluşturulmuştur. Paydaş görüşmeleri ve projeden etkilenen yerleşimlerde sosyal durum tespiti çalışması gerçekleştirilmektedir.

MARZINC

Devam etmektedir.

NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Doğu Hattı)

Boru hattı güzergahının sosyo-ekonomik ve demografik profilini belirlemek ve Proje hakkındaki görüşleri tespit etmek amacıyla, projeden etkilenen yerleşimlerde sosyal durum tespiti çalışması gerçekleştirilmektedir.

NIC
(GOLDER)

Devam etmektedir.

Ceyhan Rafineri ve Petrokimya Kompleksi

UluslararasıÇSED sürecine ait sosyal çalışma kalemleri yürütülmektedir. Bu süreçte, Kapsamlaştırma Raporu ve Paydaş İstişare Planı’nın oluşturulması, istişare faaliyetleri ve ÇSED Raporu sosyal bölümlerinin hazırlanması ileSYİP oluşturulması gibi çalışmalar yürütülmektedir.

ÇALIK

Devam etmektedir.

NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Batı Hattı)

Boru hattı güzergahının sosyo-ekonomik ve demografik profilini belirlemek ve Proje hakkındaki görüşleri tespit etmek amacıyla, projeden etkilenen yerleşimlerde sosyal durum tespiti çalışması gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması kapsamında, 48 köyde muhtar ve hanehalkı anket uygulamaları ile kadın/erkek odak grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

NIC
(SU-YAPI)

Devam etmektedir.

Ber Bahr Petrol Sahası (Kuzey Irak) Sondaj ve Üretim Faaliyetleri

Sondaj ve üretim faaliyetleri öncesinde, petrol sahasının civarındaki yerleşimlerin sosyo-ekonomik ve demografik profilini tespit etmek amacıyla ilgili yerleşimlerde muhtar anketleri gerçekleştirilmiştir.

TTOPCO

2010

Kireçlik Termik Santralı Projesi

Projeden etkilenebilecek yerleşimlerde istişare faaliyetleri, paydaş görüşmeleri ile sosyal durum tespiti gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması kapsamında, beş köyde muhtar ve hanehalkı anketleri uygulanmıştır.

HATTAT

2010

Yedigöze Sanibey Barajı ve HES Projesi

Çalışma kapsamında, yıllık denetimler gerçekleştirilerek, inşaat dönemi faaliyetlerinin Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) sosyal performans kriterlerine uygunluğu değerlendirilmiştir.

SANKO

2009-2010

Taq Taq-Kerkük Ham Petrol Boru Hattı (KKPL) Projesi

Boru hattı güzergahının sosyo-ekonomik ve demografik değerlendirmesi yapılmıştır.

ADDAX

2009

Yedigöze Sanibey Barajı ve HES Projesi

Paydaş görüşmeleri ve projeden etkilenen yerleşimlerde sosyal durum tespiti çalışması gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması kapsamında, dokuz köyde muhtar anketleri ve köy toplantıları gerçekleştirilmiştir. Projeye ilişkin bir SYİP oluşturulmuş ve Türk mevzuatı ile IFC gereklilikleri doğrultusunda “Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Süreci Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.

SANKO

2008

Bandırma-I Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı

Paydaş görüşmeleri ve projeden etkilenen yerleşimlerde sosyal durum tespiti yapılmıştır. Saha çalışması kapsamında, üç köyde muhtar anketleri ve köy toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, IFC gereklilikleri doğrultusunda Projeye ilişkin bir SYİP oluşturulmuştur.

ENERJİSA

2008

Bahçe Rüzgar Enerji Santralı Projesi

Projeden etkilenen yerleşimlerde sosyal durum tespiti yapılmıştır. Saha çalışması kapsamında, iki köyde muhtar anketleri gerçekleştirilmiştir.

ZORLU

2008

Sindi Amedi Petrol Sahası (Kuzey Irak) Sondaj ve Üretim Faaliyetleri

Sondaj ve üretim faaliyetleri öncesinde, petrol sahasının civarındaki yerleşimlerin sosyo-ekonomik ve demografik profilini tespit etmek amacıyla muhtar anketleri gerçekleştirilmiştir.

PERENCO

2008

Shakal Petrol Sahası (Kuzey Irak) Sondaj ve Üretim Faaliyetleri

Sondaj ve üretim faaliyetleri öncesinde, petrol sahasının civarındaki yerleşimlerin sosyo-ekonomik ve demografik profilini tespit etmek amacıyla muhtar anketleri gerçekleştirilmiştir.

PETOIL

2008

Kewa Chirmila ve Taq Taq Petrol Sahaları (Kuzey Irak) Sondaj ve Üretim Faaliyetleri

Sondaj ve üretim faaliyetleri öncesinde, anılan petrol sahalarının civarındaki yerleşimlerin sosyo-ekonomik ve demografik profilini tespit etmek amacıyla muhtar anketleri gerçekleştirilmiştir.

TTOPCO

2007

Bina Bawi Petrol Sahası (Kuzey Irak) Sondaj ve Üretim Faaliyetleri

Sondaj ve üretim faaliyetleri öncesinde, petrol sahasının civarındaki yerleşimlerin sosyo-ekonomik ve demografik profilini tespit etmek amacıyla muhtar anketleri gerçekleştirilmiştir.

PETOIL

2006

Türkiye Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi

“İğneada, Köprülü Kanyon ve Sultan Sazlığı” korunan alanlarında yürütülen faaliyetlerin bölgedeki hane ve toplum üzerindeki etkisinin belirlenmesi, Türkiye Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi’nin yerel yaşam ve gelir kaynakları üzerindeki etkisinin tespit edilmesi ve yerel halkın korunan alanlar ile ilgili düşüncelerinin izlenmesi amacıyla bir sosyal değerlendirme çalışması yürütülmüştür. Çalışma kapsamında, toplam 400 adet hanehalkı anketi, 50 adet derinlemesine görüşme ve 12 adet odak grup toplantısı gerçekleştirilmiştir.

ERM

2005

<< Geri