<< Geri
DOKAY ÇEVRE LABORATUVARI PARAMETRE LİSTESİ

Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler

Parametre

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme içi metotlar)

Su, Atıksu, Yüzey Suları

Alkalinite

SM 2320 B. 22. Baskı 2012

 

Amonyak, Amonyum Azotu (NH4-N)

SM 4500-NH3 F. 22. Baskı 2012

 

Asidite

SM 2310 B. 22. Baskı 2012

 

Askıda Katı Madde

TS EN 872

 

Bikarbonat (HCO3)

SM 2320 B. 22. Baskı 2012

 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)

SM 5210 B. 22. Baskı 2012

 

BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)

EPA 5021 A

 

Bulanıklık

SM 2130 B. 22. Baskı 2012

 

Çamur Hacim İndeksi (SVI)

SM 2710 D. 22. Baskı 2012

 

Çamur Yoğunluk İndeksi (SDI)

İşletme İçi Metot

 

Çökebilen Katı Madde (Volumetrik)

SM 2540 F. 22. Baskı 2012

 

Çözünmüş Oksijen (O2)

TS 5677 EN 25814: Mart 1996
SM 4500-O C. 22. Baskı 2012

 

Elektriksel İletkenlik

SM 2510 B. 22. Baskı 2012

 

Fenoller

SM 5530 C. 22. Baskı 2012

 

Florür (F-)

SM 4500-F- D. 22. Baskı 2012

 

Hidrokarbonlar

TS EN ISO 9377-2

 

H2S (Un-lonized Hydrogen Sulfide)

SM 4500-S2- H. 22. Baskı 2012

 

Kalsiyum (Ca)

SM 3500-Ca B. 22. Baskı 2012

 

Karbonat (CO3)

SM 2320 B. 22. Baskı 2012

 

Karbondioksit (CO2)

SM 4500-CO2 D. 22. Baskı 2012

 

Katıdan Özütleme Analizi

TS EN 12457-4

 

Katı ve Yüzer Madde (Görsel İnceleme)

IN-LB-088 İşletme İçi Metot

 

Katran ve Petrol Kökenli Yağlar

TS EN ISO 9377-2

 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

SM 5220 D. 22. Baskı 2012
SM 5220 B. 22. Baskı 2012

 

Klorofil-a

SM 10200 H. 22. Baskı 2012

 

Klorür (Cl-)

SM 4500-Cl- B. 22. Baskı 2012

 

Krom +6 (Cr+6)

SM 3500-Cr B. 22. Baskı 2012

 

Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren Yüzey Aktif Maddeler (MBAS)

SM 5540 C. 22. Baskı 2012

 

Mineral Yağlar ve Türevleri

TS EN ISO 9377-2

 

Nitrat Azotu (NO3--N)

SM 4500-NO3- E. 22. Baskı 2012

 

Nitrit Azotu (NO2--N)

SM 4500-NO2- B. 22. Baskı 2012

 

Organik Madde

TS 8336

 

Permanganat İndeksi

TS 6288 EN ISO 8467

 

pH

TS 3263 ISO 10523: Nisan 1999

 

PCB

TS 2627 ISO 66468

 

Reaktif Fosfat Fosforu (PO43--P)

SM 4500-P C. 22. Baskı 2012

 

Serbest Siyanür (CN-)

SM 4500-CN- E. 22. Baskı 2012

 

Serbest, Toplam Klor (Cl2)

SM 4500-Cl G. 22. Baskı 2012

 

Sertlik

SM 2340 C. 22. Baskı 2012

 

Sıcaklık

SM 2550 B. 22. Baskı 2012

 

Su Rengi-Muayene ve Tayini

TS 6392 EN ISO 7887: 1998

 

Sülfat (SO4-2)

SM 4500-SO4-2 D. 22. Baskı 2012

 

Sülfit (SO3-2)

SM 4500-SO3-2 B. 22. Baskı 2012

 

Sülfür (S-2)

SM 4500-S-2 F. 22. Baskı 2012

 

Toplam Azot

SM 4500-N C. 22. Baskı 2012

 

Toplam Çözünmüş Katı Madde

SM 2540 C. 22. Baskı 2012

 

Toplam Fosfat Fosforu (PO43--P)

SM 4500-P B. 22. Baskı 2012
SM 4500-P C. 22. Baskı 2012

 

Toplam Siyanür (CN-)

SM 4500-CN- C. 22. Baskı 2012

 

Tuzluluk

SM 2520 B. 22. Baskı 2012

 

Yağ ve Gres

TS 7887: Haziran 2010

Su, Atıksu, Yüzey Suları
(Metal ve İz Element Tayini)

İndüktif Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektrometresi (ICP-AES) ile
Parametreler:
Ag, Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Si, Sn, V, Zn, Be, Ca, Li, Mg, K, Sr, Mo, Na

EPA Method 200.7, revision 4.4. Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma.-Atomic Emission Spectrometry

ICP Hidrür Sistemi ile: Hg- Civa

MET-LB-002-İşletme İçi Metot

Su, Atıksu, Yüzey Suları
(Mikrobiyolojik Analizler)

Escherichia Coli ve Koliform Bakterilerin Tespiti ve Sayımı

TS ISO 9308-1: 2004
Membranla Süzme Yöntemi

Koliform Organizmalar, Isıya Dayanıklı Koliform ve Escherichia Coli Varsayılan Organizmaların Tespiti ve Sayımı

TS ISO 9308-2: 1997
En Muhtemel Sayı Metodu

Bağırsak Enterekoklarının Tespiti ve Sayımı

TS EN ISO 7899-2: 2002
Membranla Süzme Yöntemi

Salmonella Kalitatif İzolasyonu ve Tanımlanması

SM 9260 B. General Qualitative Isolation and Identification Procedures for Salmonella (Membran Süzme Yöntemi) 21. Baskı 2005

Yüzey Suları

Secchi Disk

MET-LB-001-İşletme İçi Metot

Deniz Suyu

Alkalinite

SM 2320 B. 22. Baskı 2012

 

Amonyak, Amonyum Azotu (NH4-N)

SM 4500-NH3 F. 22. Baskı 2012

 

Asidite

SM 2310 B. 22. Baskı 2012

 

Askıda Katı Madde

TS EN 872: Haziran 2007

 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5)

SM 5210 B. 22. Baskı 2012

 

Bulanıklık

SM 2130 B. 22. Baskı 2012

 

Çözünmüş Oksijen (O2)

TS 5677 EN 25814: Mart 1996
SM 4500-O C. 22. Baskı 2012

 

Elektriksel İletkenlik

SM 2510 B. 22. Baskı 2012

 

Fenoller

SM 5530 C. 22. Baskı 2012

 

Fosfat Fosforu Tayini ve Ön İşlem

SM 4500-P B. 22. Baskı 2012
SM 4500-P C. 22. Baskı 2012
SM 4500-P B. 22. Baskı 2012
SM 4500-P C. 22. Baskı 2012

 

Katı ve Yüzer Madde (Görsel İnceleme)

IN-LB-088 İşletme İçi Metot

 

Klorofil-a

SM 10200 H. 22. Baskı 2012

 

Krom +6 (Cr+6)

SM 3500-Cr B. 22. Baskı 2012

 

Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren Yüzey Aktif Maddeler (MBAS)

SM 5540 C. 22. Baskı 2012

 

Mineral Yağ Tespiti (Görsel İnceleme)

IN-LB-095 İşletme İçi Metot

 

Nitrat Azotu (NO3--N)

SM 4500-NO3- E. 22. Baskı 2012

 

pH

TS 3263 ISO 10523: Nisan 1999

 

Secchi Disk

MET-LB-001-İşletme İçi Metot

 

Sertlik

SM 2340 C. 22. Baskı 2012

 

Sıcaklık

SM 2550 B. 22. Baskı 2012

 

Su Rengi-Muayene ve Tayini

TS 6392 EN ISO 7887: 1998

 

Toplam Azot

SM 4500-N C. 22. Baskı 2012

 

Toplam Siyanür (CN-)

SM 4500-CN- C. 22. Baskı 2012

Deniz Suyu 
(Metal ve İz Element Tayini)

İndüktif Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektrometresi (ICP-AES) ile
Parametreler:
Ag, Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Si, Sn, V, Zn

EPA Method 200.7, revision 4.4. Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma.-Atomic Emission Spectrometry

ICP Hidrür Sistemi ile: Hg- Civa

MET-LB-002-İşletme İçi Metot

Deniz Suyu
(Mikrobiyolojik Analizler)

Escherichia Coli ve Koliform Bakterilerin Tespiti ve Sayımı

TS ISO 9308-1: 2004
Membranla Süzme Yöntemi

Koliform Organizmalar, Isıya Dayanıklı Koliform ve Escherichia Coli Varsayılan Organizmaların Tespiti ve Sayımı

TS ISO 9308-2: 1997
En Muhtemel Sayı Metodu

Bağırsak Enterekoklarının Tespiti ve Sayımı

TS EN ISO 7899-2: 2002
Membranla Süzme Yöntemi

Salmonella Kalitatif izolasyonu ve Tanımlanması

SM 9260 B. General Qualitative Isolation and Identification Procedures for Salmonella (Membran Süzme Yöntemi) 21. Baskı 2005

Atık Analizi

Atıkların Nitelendirilmesi - Katıdan 
Özütleme Analizi-Granül Katı 
Atıkların ve Çamurların Katı 
Özütlemesi İçin Uygunluk Deneyi

TS EN 12457-4: 2004

 

BTEX

EPA 5021 A

 

Fenoller

SM 5530 C. 22. Baskı 2012

 

Florür (F-)

SM 4500-F- D. 22. Baskı 2012

 

Klorür (Cl-)

SM 4500-Cl- B. 22. Baskı 2012

 

Kuru Madde

TS ISO 11465

 

Petrol Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve Türevleri

TS EN 14039

 

PCB

EPA 8082 A EPA 3540 C

 

Sülfat (SO4-2)

SM 4500-SO4-2 D. 22. Baskı 2012

 

Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS)

SM 2540 C. 22. Baskı 2012

 

Yanma-Kızdırma Kaybı (LOI)

TS EN 12879: 2003

Atık Analizi
(Metal ve İz Element Tayini)

İndüktif Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektrometresi (ICP-AES) ile
Parametreler:
As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn

EPA Method 200.7, revision 4.4. Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma.-Atomic Emission Spectrometry

ICP Hidrür Sistemi ile: Hg- Civa

MET-LB-002-İşletme İçi Metot

Atık Yağ

Sedimanların, Çamurların, 
Toprakların ve Yağların Mikrodalga
Yardımı ile Asitle Parçalanması

EPA Method 3051A. Microwave 
Assisted Acid Digestion of 
Sediments, Sludges, Soils, and Oils.

 

PCB

TS EN 12766-1
TS EN 12766-2

Atık Yağ
(Metal ve İz Element Tayini)

İndüktif Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektrometresi (ICP-AES) ile
Parametreler:
As, Cd, Cr, Pb

EPA Method 200.7, Revision 4.4. 
Determination of Metals and Trace 
Elements in Water and Wastes by 
Inductively Coupled Plasma-Atomic 
Emission Spectrometry.

Toprak ve Arıtma Çamuru

Sedimanların, Çamurların, Toprakların ve Yağların Mikrodalga Yardımı İle Asitle Parçalanması

EPA Method 3051A. Microwawve Assisted Acid Digestion of Sediments, Sludges, Soils, and Oils.

Toprak, Arıtma Çamuru, Sediman (Metal ve İz Element Tayini)

İndüktif Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektrometresi (ICP-AES) ile
Parametreler:
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Fe, Ca, Li, Mg, Mn, K, Na, V, As, Ag, As, B, Ba, Bi, Co, Mo, Sb, Sn, Se, Pt Ti, Tl, 

EPA Method 200.7, revision 4.4. Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma.-Atomic Emission Spectrometry

ICP Hidrür Sistemi ile: Hg- Civa

MET-LB-002-İşletme İçi Metot

Toprak ve Arıtma Çamuru

BTEX

EPA 5021 A

 

Kuru Madde

TS ISO 11465: Kasım 1997

 

Organik Madde

TS 8336: Nisan 1990

 

PCB

EPA 8082 AEPA 3540 C

 

Petrol Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve Türevleri

TS EN 14039

 

pH

TS 8332 ISO 10390: 1995

 

Toplam Fosfor

TS EN 13346: 2003

 

Yanma-Kızdırma Kaybı (LOI)

TS EN 12879: 2003

Akustik Ölçümleri

Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Genel Hesaplama Yöntemi

TS ISO 9613-2: 2006

Akustik Ölçümleri

Gürültü Kaynaklarının ve Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinin Ses Güç Seviyesinin Tayini

ISO 8297: 2006 
TS EN ISO 3744: 2010 
TS 8958 EN ISO 3746: 1999

Gürültü Ölçümleri (Arazi)

Çevre Gürültü Seviyesinin Tayini

TS ISO 1996-2: 2009
TS 9315 ISO 1996-1: 2005

Titreşim

Çevresel Titreşimin Tayini

TS 10354: 2006
TS ISO 4866: 1992

Baca Gazı

Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2 Tayini

TS ISO 7935: 1999
TS ISO 10396: 1999

 

Elektrokimyasal Hücre Metodu ile 
CO Tayini

ISO 12039: 2005
TS ISO 10396: 1999

 

Elektrokimyasal Hücre Metodu ile 
O2 Tayini

ISO 12039: 2005
TS ISO 10396: 1999

 

Elektrokimyasal Hücre Metodu ile 
NO, NO2, NOx Tayini

EPA CTM- 022: 1998

 

Gravimetrik Metot ile Partikül 
Madde Tayini (Toz)

TS ISO 9096: 2004
VDI 2066: 1975

 

Renk Karşılaştırma Yoluyla İslilik Tayini

TS 9503: 1991

 

Gravimetrik Metot ile Nem Tayini

EPA Metot 4: 2000

Hava Kalitesi

Gravimetrik Metot ile Çöken Toz Tayini

TS 2341: 1976

Hava Kalitesi

Gravimetrik Metotla Havada Asılı Partikül Madde (PM10) Tayini

USEPA 40 CFR Part 50 Appendix J
TS EN 12341: Nisan 2002

Numune Alma (Çevre Havası)

SO2, NO2, O3, HF, HCl, VOC, Aldehitler, H2S, BTX, NH3
(Pasif Örnekleme Metodu)

EN 13528-1: 2004
EN 13528-2: 2004
EN 13528-3: 2004

Numune Alma

Atıksudan Numune Alma

TS ISO 5667-10: 2002

Deniz Suyundan Numune Alma

TS ISO 5667-9: 1997

Yeraltı Suyundan Numune Alma

TS ISO 5667-11: 1997

Akarsulardan Numune Alma

TS ISO 5667-6: 2008

Kanalizasyon ve Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma

TS 9545 EN ISO 5667-13: 2002

Topraktan Numune Alma

TS ISO 9923: 1992

Dip Sedimentlerinden Numune Alma

TS 9547 ISO 5667-Bölüm 12: 2000

Göl ve Göletlerden Numune Alma

TS 6291-Kısım 4: 1989

<< Geri