<< Geri
Nevşehir İli Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2020 - Devam
Sivas İli Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2020 - Devam
Uşak İli Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2020 - Devam
Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi Amacıyla Kurulan Seviye Iı Gözlem Alanlarında Pasif Örnekleme Tüpleri İle Alınan Örneklerin Analizlerinin Yapılması Ve Raporlanması İşi Orman Genel Müdürlüğü 2018, 2019, 2020-Devam
Enerjisa Seyhan ve Ceyhan Havzaları HES Projeleri Balık Faunası İzleme Çalışmaları Enerjisa 2009 - Devam
Enerjisa Çambaşı ve Arkun HES Projeleri Balık Faunası İzleme Çalışmaları Enerjisa 2011 - Devam
Enerjisa Kavşakbendi, Köprü, Menge, Sarıgüzel, Kandil ve Arkun HES Projeleri Balık Yakalama ve Taşıma Çalışmaları Enerjisa 2011 - Devam
Dağpazarı ve Söğütözü Regülatörleri ile Birkapılı Hidroelektrik Santrali HES Projeleri ve Diğer Hidrolik Faaliyetler Değerlendirme Raporu Gazipaşa Enerji 2020
Tuz Gölü ÖÇKB Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Çalışması Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 2018-2019
Patara ÖÇKB Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Çalışması Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 2017-2019
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Çevresel İzleme Projesi (Karasal Ekoloji İzleme Çalışmaları, Deniz Ekolojisi Çalışmaları, Kıyısal Süreç İzleme Çalışmaları, Deniz Kaplumbağası İzleme Çalışmaları Botaş international 2006 - 2019
Bigadiç 1.000.000 Ton/Yıl Kapasiteli Kırıcı Ünitesi Yer Değişikliği Projesi Proje ve Etki Alanındaki Türler (Flora-Fauna) ve Ekosistemler Raporu ETİ Maden 2019
Peninsula Otel Proje Sahası Breeam Değerlendirmesi Kapsamında Ekolojik Öneriler Raporu Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. 2018-2019
Salıpazarı Liman Projesi Deniz Ekolojisi İzleme Çalışmaları Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. 2015-2019
Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde Su Kalitesinin ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 2014,2015,2018
Beypazarı Geveni Tür Koruma Eylem Planı Çalışması Tarım ve Orman Bakanlığı 2017
Ankara Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Popülasyonunun Araştırılması, Korunması, Rezerv Alanlarının Belirlenmesi ve Devamlılığının Sağlanması Çalışması Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 2017
Göksu ÖÇKB Kumsal Alanında Deniz Kaplumbağaları ve Nil Kaplumbağası Popülasyonlarının Araştırılması, İzlenmesi ve Korunması Çalışması Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 2014, 2016 ve 2017
Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Çalışması Tarım ve Orman Bakanlığı 2014-2017
Çankırı İli Karasal Biyoçeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Envanter ve İzleme Çalışması Tarım ve Orman Bakanlığı 2015-2017
Çamlıca-III HES Balık Yakalama ve Taşıma Çalışmaları AKFEN 2016
Çorum İli Karasal Biyoçeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Envanter ve İzleme Çalışması Çorum Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2014-2016
Yalnızardıç Barajı ve HES Tohum Toplama Çalışmaları Albe Enerji 2015-2016
Zonguldak Danaağzı Tabiat Parkı Gelişme Planı Tarım ve Orman Bakanlığı 2015-2016
Samsun Vezirsuyu Tabiat Parkı Gelişme Planı Tarım ve Orman Bakanlığı 2015-2016
Lamas III-IV HES Mansap Su Hakları Raporu Hazırlanması GAMA 2016
Karacaören-1 HES ve Karacaören-2 HES Mansap Su Hakları Raporları Hazırlanması GAMA 2016
On Üç İlimizde Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi Çalışması (2014-2015 Dönemi Hava Kalitesinin İzlenmesi Ve İstasyon Yeri Belirlenmesi Çalışması) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2014-2015
Yeniçağa Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanının Yönetim Planı Çalışması Tarım ve Orman Bakanlığı 2015
Bursa Buyukkumla Baraji Göl Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Çalışması Tarım ve Orman Bakanlığı 2015
Samsun Madımağı Tür Eylem Planı Hazırlanması Çalışması Tarım ve Orman Bakanlığı 2015
Ödemiş Rahmanlar ve Karaburun Karareis Barajları Göl Aynaları Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi Tarım ve Orman Bakanlığı 2014 - 2015
İyidere ve Solaklı Havzalarında HES Projelerinin Çevresel Etkilerinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi Raporu Hazırlanması Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2011-2015
Düzce İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyoçeşitlilik, Envanter ve İzleme Çalışması Tarım ve Orman Bakanlığı 2013 - 2014
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat İle Tür Koruma ve İzleme Projesi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 2011 - 2013
Kemah HES Ekosistem Değerlendirme Raporu Akenerji 2012
Kargı Barajı ve HES Ekosistem Değerlendirme Raporu STATKRAFT 2012
Ceyhan Rafineri ve Petrokimya Kompleksi Projesi Karasal ve Denizel Ekoloji Çalışması Çalık Holding 2011
Mansap Su Hakları Raporları Hazırlanması Akenerji 2011
Gerze Enerji Santralı Projesi Deniz Ekolojisi Çalışması Anadolu Grubu 2011
Yalnızardıç HES Ekolojik İzleme Çalışması Albe Enerji 2011
Fatsa HES Ekosistem Değerlendirme Raporu STUCKY 2011
Aksu Barajı ve HES Ekosistem Değerlendirme Raporu ÇALIK 2011
Hatay Havaalanı Kuş Gözlem Çalışmaları Devlet Hava Meydanları İşletmesi 2005, 2010 ve 2011
Aksu Barajı ve HES İspir Verçenik Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına Etkilerin Araştırılması ÇALIK 2010
Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Batı Kesimi Karasal, Sucul ve Denizel Ekoloji İzleme Çalışmaları SU-Yapı 2009-2010
İSKEN Sugözü Enerji Santralı Mevsimsel Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması İSKEN 2009
Boreas RES, Gala Gölü Milli Parkı, Kuş Gözlem Çalışması Ener Enerji 2009
Meriç Nehri Kuş Gözlem Çalışması 2008 2008
Enerjisa Bandırma I Doğalgaz Kombine Çemrim Santrali Deniz Ekolojisi Çalışması Enerjisa 2008
<< Geri